Βραβεύσεις

22/09/2020 – Ευχαριστίες και βεβαίωση για την προσφορά στον τομέα ιστορίας, φιλοσοφίας και κοινωνιολογίας του δικαίου, της Νομικής Σχολής ΑΠΘ

βεβαίωση του τομέα ιστορίας, φιλοσοφίας και κοινωνιολογίας του δικαίου, της Νομικής Σχολής ΑΠΘ για την προσφορά της Ράνια Γάτου

Ακολουθεί η σχετική βεβαίωση