Ποιήματα

01/03/2020 – La femme

La femme Η Γυναίκα
La femme caresse l’homme, Η γυναίκα χαϊδεύει τον άνδρα,
La femme embrasse l’homme, Η γυναίκα αγκαλιάζει τον άνδρα,
la femme est la rivière
dans le champ de l’homme
qui lui donne de l’eau…
Η γυναίκα είναι ο ποταμός στο πεδίο του άνδρα που του δίνει το νερό…