Δοκίμια

27/07/2019 – Η υψηλότερη ενεργειακή συχνότητα της Αγάπης που προλαμβάνει την καρδιοπάθεια

Η ευτυχία έχει μια αντικειμενική και μια υποκειμενική πλευρά. Η αντικειμενική της πλευρά είναι 1) η υγεία, 2) η ψυχική ικανοποίηση η προερχόμενη από την εκπλήρωση των επιθυμιών και από την επιτυχία των σκοπών. Η υποκειμενική της πλευρά είναι οι διαφορετικές επιθυμίες και οι διαφορετικοί σκοποί των ατόμων. …