Παρουσιασης

27/07/2019 – Η Υγρή Μήτρα της Σαμαρείτιδος

Νερό αφέσεως αμαρτιών και θεογνωσίας έλαβε η Σαμαρείτιδα από τον Κύριο
που είναι η πηγή της ζωής, της βιολογικής και της πνευματικής.

Κάντε κλικ παρακάτω για να δείτε την παρουσίαση